MENU   ☰ ZÁJEZDY s českým průvodcem HORY s místním vůdcem EXPEDICE logistika FOTKY KONTAKT

GDPR

 

Informace o zpracování osobních údajů

 

V souvislosti s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů) běžně označovaném zkratkou GDPR (GDPR – General Data Protection Regulation) vás informujeme o zpracování osobních údajů zákazníků:

Správcem osobních údajů je CK EXPEDICE, s.r.o.

Kontakt na správce osobních údajů: kontakt na CK EXPEDICE, s.r.o.

Nemáme povinnost jmenovat pověřence pro ochranu osobních údajů.

Osobní údaje zpracováváme obvykle na základě smlouvy o zájezdu (údaje z cestovních dokladů a pojištění), v některých případech na základě zákona, zejm. podle zákona 159/1999 Sb. (zákon o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu ) a zákona 563/1991 (zákon o účetnictví). Pokud je to technicky a organizačně možné, jsou vaše osobní údaje uložené v šifrované podobě (technologie AES256).

Údaje jiným subjektům předáváme pouze, pokud je takové předání nezbytné pro splnění smlouvy mezi subjektem údajů a správcem osobních údajů, údaje minimalizujeme a předáváme pouze ty informace, které jsou nutné.

Osobní údaje předáváme i do třetích zemí, pokud je takové předání nezbytné pro splnění smlouvy mezi subjektem údajů a správcem osobních údajů. Některé osobní údaje předáváme i do zemí, kde neexistuje rozhodnutí Evropské komise o odpovídající ochraně.

Máme povinnost ohlašovat případy porušení zabezpečení osobních údajů Úřadu pro ochranu osobních údajů (do 72 hodin od zjištění incidentu).

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu platnosti plnění smlouvy mezi subjektem údajů a správcem osobních údajů, po jejím skončení s nimi bude naloženo dle platné právní úpravy, zejm. podle zákona 159/1999 Sb. (zákon o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu ), zákona č. 563/1991 (zákon o účetnictví) a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Nařízení GDPR).

Máte právo po nás požadovat opravu, doplnění, přenositelnost nebo výmaz osobních údajů nebo omezení jejich zpracování a nebo vznést námitku proti zpracování.

Pokud je zpracování založeno na vašem souhlasu, máte právo odvolat kdykoli souhlas, aniž je tím dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním. Právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů se neuplatní, jestliže osobní údaje jsou zpracovávány z důvodu plnění smlouvy o zájezdu uzavřené mezi subjektem údajů a správcem osobních údajů, nikoliv na základě souhlasu se zpracováním.

V případě, že budete nespokojeni se zpracováním svých osobních údajů, obraťte se přímo na CK EXPEDICE, s.r.o., nebo máte právo podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).


KATALOG | LETENKY | FOTKY | Cookies | GDPR | O NÁS | KONTAKT

@ 2002–2024   CK EXPEDICE, s.r.o.
cestovní kancelář